วันที่
ชื่อเรื่อง
14  มิ.ย. 2567
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านโนนสว่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มิ.ย. 2567
จ้างเหมาซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มิ.ย. 2567
จ้างเหมาตกแต่งรถแห่บั้งไฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มิ.ย. 2567
จ้างเหมาตกแต่งริ้วขบวนฟ้อนรำประกอบรถแห่บั้งไฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มิ.ย. 2567
จ้างเหมาตกแต่งริ้วขบวนแห่บั้งไฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มิ.ย. 2567
จ้างเหมาเวทีพร้อมเครื่องเสียง ในโครงการประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ค. 2567
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านหนองจิก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ค. 2567
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ค. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ค. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง