วันที่
ชื่อเรื่อง
10  เม.ย. 2567
จ้างป้ายหยุดเผา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  เม.ย. 2567
ซื้อป้ายหยุดเผา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  เม.ย. 2567
จ้างเหมาตกแต่งขบวนรถในโครงการประเพณี วันสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  เม.ย. 2567
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  เม.ย. 2567
ซื้อป้ายหยุดเผา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  เม.ย. 2567
จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บก 2070 บึงกาฬ หมายเลขครุภัณฑ์ อบต.นาสะแบง 001-60-003 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  เม.ย. 2567
ซื้อป้ายไวนิล รณรงค์การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มี.ค. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มี.ค. 2567
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและอุปกรณ์การฉีด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มี.ค. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง