วันที่
ชื่อเรื่อง
27  มี.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มี.ค. 2566
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและอุปกรณ์การฉีด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มี.ค. 2566
จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บก 6284 บึงกาฬ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มี.ค. 2566
จ้างเหมาทำป้าย อบต.นาสะแบง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มี.ค. 2566
จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข 2070 บึงกาฬ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.พ. 2566
จ้างเหมาเปลี่ยนยางรถยนต์กู้ชีพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.พ. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.พ. 2566
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-4313 บึงกาฬ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.พ. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง