วันที่
ชื่อเรื่อง
16  มิ.ย. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นโนนเฮือ หมู่ที่ ๓ บ้านนาสะแบงสามัคคี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มิ.ย. 2566
จ้างซ่อมเครื่องพ่นหมอกควัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มิ.ย. 2566
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมรางระบายน้ำและระบบระบายน้ำ หมู่ที่ ๑ บ้านนาสะแบง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มิ.ย. 2566
ซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำภาคเรียนที่ 1/2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มิ.ย. 2566
ซื้อรถจักรยานยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มิ.ย. 2566
ซื้ออาหารเสริม(นม) ประจำปีการศึกษา 1/2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มิ.ย. 2566
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น บก.ถ.๓๓-๐๐๐๓ สายหนองเป็ดก่า
31  พ.ค. 2566
จ้างเหมาตกตแต่งริ้วขบวนแห่บั้งไฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง