วันที่
ชื่อเรื่อง
17  ก.ค. 2566
จ้างซ่อมรถยนต์กู้ชีพ หมายเลขทะเบียน นก 297 บึงกาฬ หมายเลขครุภัณฑ์ อบต.นาสะแบง 001-53-002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น บก.ถ.๓๓-๐๐๐๓ สายหนองเป็ดก่า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11  ก.ค. 2566
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ บ้านหนองบัวงาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ค. 2566
จ้างซ่อมรถยนต์กู้ชีพ หมายเลขทะเบียน นก 297 บึงกาฬ หมายเลขครุภัณฑ์ อบต.นาสะแบง 001-53-002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ค. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ค. 2566
ซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำภาคเรียนที่ 1/2566 องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแบง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ค. 2566
ซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำภาคเรียนที่ 1/2566 องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแบง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ค. 2566
ซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำภาคเรียนที่ 1/2566 องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแบง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น บก.ถ.๓๓-๐๐๐๓ สายหนองเป็ดก่า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
29  มิ.ย. 2566
จ้างบริการซ่อมรถยนต์กองช่าง หมายเลขทะเบียน กก 2871 บึงกาฬ หมายเลขครุภัณฑ์ อบต.นาสะแบง 001-45-001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง