วันที่
ชื่อเรื่อง
13  มิ.ย. 2566
ซื้อรถจักรยานยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มิ.ย. 2566
ซื้ออาหารเสริม(นม) ประจำปีการศึกษา 1/2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มิ.ย. 2566
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น บก.ถ.๓๓-๐๐๐๓ สายหนองเป็ดก่า
31  พ.ค. 2566
จ้างเหมาตกตแต่งริ้วขบวนแห่บั้งไฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2566
จ้างเหมาเวทีพร้อมเครื่องเสียงใช้ในงานโครงการประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2566
จ้างเหมาซ่อมรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บก 6284 บึงกาฬ หมายเลขครุภัณฑ์ อบต. นาสะแบง 003-52-001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ค. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู หมู่ที่ 6 บ้านหนองบัวเงิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ค. 2566
จ้างเหมาซ่อมรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บก 6284 บึงกาฬ หมายเลขครุภัณฑ์ อบต. นาสะแบง 003-52-001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง