วันที่
ชื่อเรื่อง
4  เม.ย. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก (Box Culvert) หมู่ที่ ๘ บ้านสันทรายงาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  มี.ค. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก (Box Culvert) หมู่ที่ ๘ บ้านสันทรายงาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มี.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มี.ค. 2566
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและอุปกรณ์การฉีด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มี.ค. 2566
จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บก 6284 บึงกาฬ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มี.ค. 2566
จ้างเหมาทำป้าย อบต.นาสะแบง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มี.ค. 2566
จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข 2070 บึงกาฬ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.พ. 2566
จ้างเหมาเปลี่ยนยางรถยนต์กู้ชีพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.พ. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง