วันที่
ชื่อเรื่อง
26  มี.ค. 2564
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังทางการเกษตร หมู่ที่ 9 บ้านใหม่ชมภู ตำบลนาสะแบง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มี.ค. 2564
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังทางการเกษตร หมู่ที่ ๗ บ้านโนนสว่าง ตำบลนาสะแบง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  มี.ค. 2564
จ้างซ่อมถนนลูกรังทางการเกษตร หมู่ที่ 2 บ้านนาสะแบงทุ่ง ตำบลนาสะแบง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มี.ค. 2564
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังทางการเกษตร หมู่ที่ ๔ บ้านหนองจิก ตำบลนาสะแบง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.พ. 2564
จ้างบริการปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแบง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.พ. 2564
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รอบวัดบ้านโนนสว่าง หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.พ. 2564
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายที่นางเรียม บริบูรณ์ เป็นจุดเริ่มต้น หมู่ที่ ๔ บ้านหนองจิก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ม.ค. 2564
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ม.ค. 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองบัวงาม-บ้านอู่คำ รหัสทางหลวงท้องถิ่น บก.ถ.33-0004 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
14  ม.ค. 2564
จ้างทำป้ายรณรงค์ประชาสัมพันธ์งดการเผาป้องกันปัญหาหมอกควันไฟป่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง