วันที่
ชื่อเรื่อง
18  พ.ค. 2566
ซื้อน้ำยาพ่นหมอกควันโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ช่วง 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ค. 2566
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  พ.ค. 2566
ซื้อน้ำยาพ่นหมอกควันโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ช่วง 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ค. 2566
จ้างซ่อมเครื่องพ่่นหมอกควัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ค. 2566
จ้างซ่อมเบรครถยนต์กู้ชีพ ยี่ห้อโตโยต้า หมายเลชทะเบียน นก 297 บึงกาฬ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ค. 2566
จ้างทำป้ายการเลือกตั้งท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ค. 2566
จ้างทำป้ายรับชำระภาษีเคลื่อนที่ ประจำปี พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  เม.ย. 2566
จ้างเหมาซ่อมรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บก 6284 บึงกาฬ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  เม.ย. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองจิก-วัดถ้ำผาขาว หมู่ที่ 4 บ้านหนองจิก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  เม.ย. 2566
จ้างจัดทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง