วันที่
ชื่อเรื่อง
14  ธ.ค. 2565
จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียบ บก 6284 บึงกาฬ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ย. 2565
จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ย. 2565
ซื้ออาหารเสริม (นม) เปิดเทอมภาคเรียนที่ 2/2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  พ.ย. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ บ้านโนนสว่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  พ.ย. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านใหม่ชมภู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  พ.ย. 2565
จ้างเหมาบริการจัดสถานที่ท่าลอยกระทงพร้อมเวที เครื่องเสียง และไฟส่องสว่างบนเวที ในงานประเพณีวันลอยกระทงประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  พ.ย. 2565
จ้างจ้างเหมาขบวนฟ้อนรำ และรถเครื่องเสียงประกอบดนตรี ในงานประเพณีวันลอยกระทงประจำปี พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ย. 2565
จ้างจ้างเหมาซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข 2070 บึงกาฬ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ต.ค. 2565
โครงการศึกษาวิจัยประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อคุณภาพการให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3  ต.ค. 2565
เช่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง