วันที่
ชื่อเรื่อง
16  มี.ค. 2566
จ้างเหมาทำป้าย อบต.นาสะแบง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มี.ค. 2566
จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข 2070 บึงกาฬ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.พ. 2566
จ้างเหมาเปลี่ยนยางรถยนต์กู้ชีพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.พ. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.พ. 2566
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-4313 บึงกาฬ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.พ. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.พ. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.พ. 2566
จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ราย นางสงวน ไชยวาน หมู่ที่ 8 ตำบลนาสะแบง
22  ก.พ. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง