วันที่
ชื่อเรื่อง
9  ก.ย. 2565
ซื้อเครื่องสูบน้ำแบบมอเตอร์จมใต้น้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2565
ซื้อเครื่องสูบน้ำมอเตอร์ขับเคลื่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับโครงการ ร่วมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2565
ซื้อเครื่องเสียงพกพาเคลื่อนย้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2565
ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2565
จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2565
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องดูดฝุ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ส.ค. 2565
ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เลื่อยโซ่ยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2565
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพนสว่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ช่วงที่ ๒ หมู่ที่ ๘ บ้านสันทรายงาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง