วันที่
ชื่อเรื่อง
25  มี.ค. 2565
ซื้ออาหารเสริม (นม) ปิดเทอม ภาคเรียนที่ 2/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มี.ค. 2565
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มี.ค. 2565
จ้างบริการทำป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มี.ค. 2565
จ้างเหมาซ่อมแซมรถกองช่าง หมายเลขทะเบียน กก2871 บึงกาฬ หมายเลขครุภัณฑ์ อบต.นาสะแบง 001-45-001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มี.ค. 2565
ซื้อเครื่องสำรองไฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.พ. 2565
จ้างบริการทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.พ. 2565
จ้างบริการจัดทำผ้าม่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.พ. 2565
จ้างบริการจัดทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.พ. 2565
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ บ้านนาสะแบงทุ่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ม.ค. 2565
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ บ้านหนองบัวงาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง