วันที่
ชื่อเรื่อง
18  ก.ค. 2562
จ้างจ้างเหมาซ่อมรถยนต์กู้ชีพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ค. 2562
ซื้อเครื่องปั๊มน้ำซับเมอร์ส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ค. 2562
จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ค. 2562
จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ค. 2562
จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อลำโพงและอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ค. 2562
ซื้อหมึกเครื่องปริ้นเตอร์ Brother TN๒๓๘๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ค. 2562
จ้างซ่อมเครื่องตัดหญ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ค. 2562
ซื้อสารส้ม,คลอรีน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ค. 2562
จ้างเหมาซ่อมเครื่องตัดหญ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง