วันที่
ชื่อเรื่อง
22  ก.พ. 2565
จ้างบริการจัดทำผ้าม่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.พ. 2565
จ้างบริการจัดทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.พ. 2565
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ บ้านนาสะแบงทุ่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ม.ค. 2565
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ บ้านหนองบัวงาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ม.ค. 2565
จ้างเปลี่ยนกระจกหน้าต่างบานเลื่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ม.ค. 2565
จ้างบริการซ่อมรถยนต์กู้ชีพ หมายเลขทะเบียน นก๒๙๗ บึงกาฬ หมายเลขครุภัณฑ์ อบต.นาสะแบง ๐๐๑-๕๓-๐๐๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ม.ค. 2565
จ้างเหมาทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ม.ค. 2565
ซื้อวัสดุจราจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ม.ค. 2565
ซื้อของรางวัลโครงการวันเด็กแห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ธ.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง