วันที่
ชื่อเรื่อง
10  ก.พ. 2564
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รอบวัดบ้านโนนสว่าง หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.พ. 2564
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายที่นางเรียม บริบูรณ์ เป็นจุดเริ่มต้น หมู่ที่ ๔ บ้านหนองจิก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ม.ค. 2564
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ม.ค. 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองบัวงาม-บ้านอู่คำ รหัสทางหลวงท้องถิ่น บก.ถ.33-0004 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
14  ม.ค. 2564
จ้างทำป้ายรณรงค์ประชาสัมพันธ์งดการเผาป้องกันปัญหาหมอกควันไฟป่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ม.ค. 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองบัวเงิน-เชื่อมบ้านป่าแฝก รหัสทางหลวงท้องถิ่น บก.ถ.33-0011 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
12  ม.ค. 2564
ซื้อผ้าห่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ม.ค. 2564
จ้างบริการซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ อบต.นสบ.416-60-047 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ม.ค. 2564
จ้างบริการซ่อมรถยนต์กุ้ชีพ หมายเลขทะเบียน นก ๒๙๗ บึงกาฬ หมายเลขครุภัณฑ์ อบต.นาสะแบง ๐๐๑-๕๓-๐๐๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ธ.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุอื่นๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง