วันที่
ชื่อเรื่อง
20  ธ.ค. 2561
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังทางการเกษตรสายหนองเป็ดก่า หมู่ที่ 8 ตำบลนาสะแบง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ธ.ค. 2561
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังทางการเกษตรสายฝายหลวง หมู่ที่ 8 ตำบลนาสะแบง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ธ.ค. 2561
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังทางการเกษตรสายต้นไฮ หมู่ที่ 8 ตำบลนาสะแบง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ธ.ค. 2561
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังทางการเกษตรสายโคกกลางห้วยทราย หมู่ที่ 8 ตำบลนาสะแบง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ธ.ค. 2561
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์บ้านหนองจิก หมู่ที่ ๔ ตำบลนาสะแบง องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแบง อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
18  ธ.ค. 2561
ขนม
17  ธ.ค. 2561
โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ล้อ 6 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย
3  ธ.ค. 2561
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังทางการเกษตรสายจากหมู่บ้านหนองจิก-หนองทรายด่อน หมู่ที่ 4 ตำบลนาสะแบง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ธ.ค. 2561
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังทางการเกษตรสายสี่แยกวัดมุจรินทร์-วัดถ้ำน้ำทิพย์ หมู่ที่ ๔ ตำบลนาสะแบง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ธ.ค. 2561
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังทางการเกษตรสายสี่แยกลานยาง-หนองไผ่ หมู่ที่ 4 ตำบลนาสะแบง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง