วันที่
ชื่อเรื่อง
13  ก.ย. 2562
ซื้อเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ย. 2562
วัสดุก่อสร้างสนามเด้กเล่นสร้างปัญญา
3  ก.ย. 2562
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ย. 2562
จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บก6284 บึงกาฬ หมายเลขครุภัณฑ์ อบต.นาสะแบง 003-52-001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ย. 2562
จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ย. 2562
จ้างบำรุงรักษาและลงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ อบต.นาสะแบง 416-55-015 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ส.ค. 2562
ซื้อเครื่องขยายเสียงพร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ส.ค. 2562
จ้างเหมาซ่อมรถยนต์กองช่าง หมายเลขทะเบียน กก2871 บึงกาฬ หมายเลขครุภัณฑ์ อบต.นาสะแบง 001-45-001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ส.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ ถนนลูกรังสายรอบ อบต.นาสะแบง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ส.ค. 2562
จ้างเหมาซ่อมรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บก๖๒๘๔ บึงกาฬ หมายเลขครุภัณฑ์ อบตนาสะแบง ๐๐๓-๕๒-๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง