วันที่
ชื่อเรื่อง
13  พ.ค. 2562
ซื้อซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ค. 2562
ซื้อซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ค. 2562
ซื้อซื้อวัสดุซ่อมแซมบ้านผู้ประสบปัญหาวาตภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ค. 2562
ซื้อวัสดุซ่อมแซมบ้านผู้ประสบปัญหาวาตภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ค. 2562
ซื้อธงและตราสัญลักษณ์ วปร. ในโครงการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ค. 2562
ซื้อแบบฟอร์มใบเสร็จค่าน้ำประปาแบบกระดาษต่อเนื่อง (V.๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  เม.ย. 2562
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแบง ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  เม.ย. 2562
จ้างทำป้ายพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  เม.ย. 2562
จ้างปรับปรุงฝายน้ำล้น หมู่ที่ 3 ตำบลนาสะแบง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  เม.ย. 2562
โครงการปรับปรุงคันดินหนองทรายด่อนพร้อมทำทางระบายน้ำ หมู่ที่ ๒ ตำบลนาสะแบง