วันที่
ชื่อเรื่อง
31  ก.ค. 2561
ซื้ออาหารเสริม (นม)
31  ก.ค. 2561
จ้างเหมาจัดทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ก.ค. 2561
ซื้อซื้ออาหารเสริม (นม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ค. 2561
จ้างเหมาซ่อมรถยนต์กู้ชีพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ค. 2561
จ้างเหมาซ่อมเครื่องเสียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ค. 2561
จ้างจัดทำห้องรับรองและเปลี่ยนประตูห้องประชุมสภา อบต.นาสะแบง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ค. 2561
จ้างงานโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายแยกหนองบัวงาม-อู่คำ-ห้วยฮี้ หมู่ที่ 5 ตำบลนาสะแบง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ค. 2561
จ้างงานจัดทำห้องรับรองและประตูห้องประชุมสภา อบต.นาสะแบง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ค. 2561
ซื้อวัสดุในงานรัฐพิธี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มิ.ย. 2561
จ้างงานโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายไร่นางสมหมาย วรยศ หมู่ที่ ๓ ตำบลนาสะแบง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง