วันที่
ชื่อเรื่อง
6  ธ.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ธ.ค. 2566
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ธ.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ธ.ค. 2566
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปริ้นส์เตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ย. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านใหม่ชมภู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ย. 2566
จ้างบริการซ่อมรถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กข 2070 บึงกาฬ หมายเลขครุภัณฑ์ อบต.นาสะแบง 001-60-003 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ย. 2566
จ้างบริการซ่อมรถยนต์รถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บก 6284 บึงกาฬ หมายเลขครุภัณฑ์ อบต.นาสะแบง 003-52-001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ย. 2566
ซื้อโครงการซ่อมแซมฝายเก็บน้ำหนองลูกสะใภ้ (โดยจัดซื้อ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง