วันที่
ชื่อเรื่อง
31  ก.ค. 2561
ซื้อซื้ออาหารเสริม (นม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ค. 2561
จ้างเหมาซ่อมรถยนต์กู้ชีพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ค. 2561
จ้างเหมาซ่อมเครื่องเสียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ค. 2561
จ้างจัดทำห้องรับรองและเปลี่ยนประตูห้องประชุมสภา อบต.นาสะแบง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ค. 2561
จ้างงานโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายแยกหนองบัวงาม-อู่คำ-ห้วยฮี้ หมู่ที่ 5 ตำบลนาสะแบง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ค. 2561
จ้างงานจัดทำห้องรับรองและประตูห้องประชุมสภา อบต.นาสะแบง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ค. 2561
ซื้อวัสดุในงานรัฐพิธี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มิ.ย. 2561
จ้างงานโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายไร่นางสมหมาย วรยศ หมู่ที่ ๓ ตำบลนาสะแบง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มิ.ย. 2561
จ้างงานโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายแยกหนองบัวงาม - อู่คำ - ห้วยฮี้ หมู่ที่ ๕ ตำบลนาสะแบง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มิ.ย. 2561
จ้างงานโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายแยกโคกคำภู - วัดถ้ำน้ำทิพย์ หมู่ที่ ๔ ตำบลนาสะแบง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง