วันที่
ชื่อเรื่อง
21  ก.พ. 2562
จ้างจ้างเหมาทำป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.พ. 2562
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.พ. 2562
ซื้อจัดซื้อชุดตรวจหาสารเสพติด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.พ. 2562
จ้างค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.พ. 2562
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.พ. 2562
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.พ. 2562
จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.พ. 2562
จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค หมายเลขครุภัณฑ์ อบต.นาสะแบง ๔๖๑-๕๕-๐๑๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.พ. 2562
ซื้อซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเยาวชนและประชาชน ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.พ. 2562
วัสดุคอมพิวเตอร์