วันที่
ชื่อเรื่อง
7  มิ.ย. 2562
จ้างจ้างเหมาทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  มิ.ย. 2562
ซื้อก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2562
จ้างจัดทำป้ายพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ค. 2562
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในงานรัฐพิธี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ค. 2562
จ้างจัดทำป้ายในโครงการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ค. 2562
ซื้อวัสดุโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ค. 2562
จัดซื้ออาหารเสริม (นม)
14  พ.ค. 2562
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ค. 2562
ซื้อซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ค. 2562
ซื้อซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง