วันที่
ชื่อเรื่อง
17  ม.ค. 2562
จ้างโครงการป้องกันปัญหาเอดส์และสัมพันธ์แก่เยาวชนในตำบลนาสะแบง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ม.ค. 2562
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแบบยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านนาสะแบงทุ่ง เชื่อมบ้านโนนสว่าง เชื่อมบ้านใหม่ชมภู หมู่ที่ ๒,๗,๙ ตำบลนาสะแบง
17  ม.ค. 2562
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแบบยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านนาสะแบงทุ่ง เชื่อมบ้านหนองจิก หมู่ที่ ๒,๔ ตำบลนาสะแบง
17  ม.ค. 2562
โครงการก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์บ้านหนองจิก หมู่ที่ ๔ ตำบลนาสะแบง
14  ม.ค. 2562
จ้างซ่อมรถยนต์กองช่าง หมายเลขครุภัณฑ์ อบต.นสบ. 001-55-001 หมายเลขทะเบียน กก2871 บึงกาฬ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ม.ค. 2562
ซื้อน้ำดื่มและน้ำแข็งในโครงการ Big Cleaning Day โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ม.ค. 2562
จ้างทำป้าย ปีใหม่ ท่องเที่ยวทั่วไทย ไปที่ไหนๆ ให้แยกขยะก่อนทิ้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ม.ค. 2562
ซื้อของรางวัลโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ธ.ค. 2561
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังทางการเกษตรสายดงคำ หมู่ที่ 3 ตำบลนาสะแบง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ธ.ค. 2561
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังทางการเกษตรสายดอนบักหลำ หมู่ที่ 3 ตำบลนาสะแบง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง