วันที่
ชื่อเรื่อง
13  ก.พ. 2562
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.พ. 2562
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.พ. 2562
จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.พ. 2562
จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค หมายเลขครุภัณฑ์ อบต.นาสะแบง ๔๖๑-๕๕-๐๑๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.พ. 2562
ซื้อซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเยาวชนและประชาชน ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.พ. 2562
วัสดุคอมพิวเตอร์
4  ก.พ. 2562
ซื้อซื้ออาหารเสริม (นม) เปิดเทอม ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๑ และปิดเทอม ๒/๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ม.ค. 2562
จ้างโครงการซ่อมแซมฝายบ่อลูกสะไภ้ หมู่ที่ 3 บ้านนาสะแบงสามัคคี ตำบลนาสะแบง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ม.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อครุดภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ม.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง