วันที่
ชื่อเรื่อง
13  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงานศูนย์บริการคนพิการทั่วไปตำบลนาสะแบง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.พ. 2567
ซื้อเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.พ. 2567
จ้างบริการจัดทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.พ. 2567
จ้างบริการซ่อมรถยนต์กองช่าง หมายเลขทะเบียน กก2871 บึงกาฬ หมายเลขครุภัณฑ์ อบต.นาสะแบง 001-45-001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้ำมันเครื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ม.ค. 2567
จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ม.ค. 2567
จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บก 6284 บึงกาฬ องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแบง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ม.ค. 2567
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านหนองบัวงาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ม.ค. 2567
จ้างรถโดยสารปรับอากาศสองชั้นไม่ประจำทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ธ.ค. 2566
ซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง