วันที่
ชื่อเรื่อง
19  พ.ย. 2561
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก
19  พ.ย. 2561
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน (จังหวัดสะอาด)
13  พ.ย. 2561
ซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง กข 2070 บึงกาฬ
7  พ.ย. 2561
โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแบง อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ
5  พ.ย. 2561
วัสดุสำนักงาน
2  พ.ย. 2561
โครงการก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์บ้านหนองจิก หมู่ที่ ๔ ตำบลนาสะแบง องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแบง อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ
2  พ.ย. 2561
ซื้อจัดซื้อโต๊ะทำงานและเก้าอี้ทำงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ต.ค. 2561
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ บ้านหนองบัวเงิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ต.ค. 2561
ซื้อจัดซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพนสว่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแบง อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ต.ค. 2561
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายที่นายวีระพงษฺ์ คำทอง เป็นจุดเริ่มต้น หมู่ที่ ๓ บ้านนาสะแบงสามัคคี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง