วันที่
ชื่อเรื่อง
9  ก.ค. 2561
ซื้อวัสดุในงานรัฐพิธี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มิ.ย. 2561
จ้างงานโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายไร่นางสมหมาย วรยศ หมู่ที่ ๓ ตำบลนาสะแบง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มิ.ย. 2561
จ้างงานโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายแยกหนองบัวงาม - อู่คำ - ห้วยฮี้ หมู่ที่ ๕ ตำบลนาสะแบง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มิ.ย. 2561
จ้างงานโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายแยกโคกคำภู - วัดถ้ำน้ำทิพย์ หมู่ที่ ๔ ตำบลนาสะแบง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มิ.ย. 2561
จ้างงานโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายข้าง อบต.นาสะแบง หมู่ที่ ๓ ตำบลนาสะแบง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มิ.ย. 2561
ซื้อสารเร่งตกตะกอนและปูนขาวชนิดผง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มิ.ย. 2561
ซื้อน้ำดื่มและวัสดุในโครงการ รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มิ.ย. 2561
จ้างจ้างเหมาซ่อมรถยนต์กู้ชีพ หมายเลขทะเบียน นก 297 บึงกาฬ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มิ.ย. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มิ.ย. 2561
ซื้อพัดลมอุตสาหกรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง