วันที่
ชื่อเรื่อง
12  มิ.ย. 2561
ซื้อโต๊ะพับเอนกประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มิ.ย. 2561
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มิ.ย. 2561
ซื้อจัดซื้อเก้าอี้เบาะนวมขาชุบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มิ.ย. 2561
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ( ชุดรับแขก ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มิ.ย. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มิ.ย. 2561
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มิ.ย. 2561
จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข ๒๐๗๐ บึงกาฬ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มิ.ย. 2561
ซื้อน้ำมันเครื่องและน้ำมัน ๒T โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มิ.ย. 2561
ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ค. 2561
ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการชุมชนปลอดขยะ (zero waste) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง