วันที่
ชื่อเรื่อง
14  มิ.ย. 2561
ซื้อสารเร่งตกตะกอนและปูนขาวชนิดผง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มิ.ย. 2561
ซื้อน้ำดื่มและวัสดุในโครงการ รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มิ.ย. 2561
จ้างจ้างเหมาซ่อมรถยนต์กู้ชีพ หมายเลขทะเบียน นก 297 บึงกาฬ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มิ.ย. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มิ.ย. 2561
ซื้อพัดลมอุตสาหกรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มิ.ย. 2561
ซื้อโต๊ะพับเอนกประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มิ.ย. 2561
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มิ.ย. 2561
ซื้อจัดซื้อเก้าอี้เบาะนวมขาชุบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มิ.ย. 2561
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ( ชุดรับแขก ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มิ.ย. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง