วันที่
ชื่อเรื่อง
12  มิ.ย. 2561
จ้างจ้างเหมาซ่อมรถยนต์กู้ชีพ หมายเลขทะเบียน นก 297 บึงกาฬ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มิ.ย. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มิ.ย. 2561
ซื้อพัดลมอุตสาหกรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มิ.ย. 2561
ซื้อโต๊ะพับเอนกประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มิ.ย. 2561
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มิ.ย. 2561
ซื้อจัดซื้อเก้าอี้เบาะนวมขาชุบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มิ.ย. 2561
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ( ชุดรับแขก ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มิ.ย. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มิ.ย. 2561
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มิ.ย. 2561
จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข ๒๐๗๐ บึงกาฬ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง