โครงการสตรียุคใหม่ห่างไกลความรุนแรง ประจำปี 2567

  อบต.นาสะแบง ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี พ.ศ. 2567

  องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแบง ดำเนินโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2567

  โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ตามแนวทาง 5 ส โดยที่ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม (กิจกรรม Big Cleaning Day) วันพฤหัสบดี ที่ 27 กรกฎาคม 2566 ณ วัดนาสะแบง