องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแบง อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ : www.nasabang.go.th
 
 
งานจัดเก็บรายได้
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแบง เรื่อง การแจ้งการประเมินภาธิโดยส่งแบบประเมินภาษีให้แก่ผู้เสียภาษี (ภ.ด.ส.๗) [ 1 ก.พ. 2564 ]13
2 ภดส.7 ปี64 ส่วนที่ 1 [ 1 ก.พ. 2564 ]12
3 ภดส.7 ปี64 ส่วนที่ 2 [ 1 ก.พ. 2564 ]11
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแบง เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราที่จัดเก็บ และรายละเอียดอื่นที่จำเป็นใน การจัดเก็บภาษี ประจำปี ๒๕๖๔ [ 4 ม.ค. 2564 ]12
5 ภดส.1 ปี64 ส่วนที่ 1 [ 4 ม.ค. 2564 ]12
6 ภดส.1 ปี64 ส่วนที่ 2 [ 4 ม.ค. 2564 ]12
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแบง เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภดส.๓) [ 25 พ.ย. 2563 ]13
8 ภดส.3 ปี63 สาวนที่ 1 [ 25 พ.ย. 2563 ]12
9 ภดส.3 ปี63 ส่วนที่ 2 [ 25 พ.ย. 2563 ]12
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแบง เรื่อง การขยายกำหนดเวลาจัดทำแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีภาษี พ.ศ.๒๕๖๓ (ภ.ด.ส.๓) [ 29 พ.ย. 2562 ]14
 
หน้า 1|2