องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแบง อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ : www.nasabang.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแบง เรื่อง ปิดตลาดนัดในเขตพื้นที่ตำบลนาสะแบงเป็นการชั่วคราว [ 2 ธ.ค. 2564 ]36
2 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแบง อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแบง [ 7 ต.ค. 2564 ]44
3 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแบง อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแบง [ 7 ต.ค. 2564 ]42
4 แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 6 ต.ค. 2564 ]40
5 ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 1 เม.ย. 2564 ]68
6 รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาส ที่ 1 และ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 2 มี.ค. 2564 ]67
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแบง เรื่อง ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง เพื่อใช้สำหรับคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ [ 22 ม.ค. 2564 ]67
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแบง เรื่อง แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 5 ต.ค. 2563 ]66
9 จดหมายข่าวภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 [ 1 ต.ค. 2563 ]67
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแบง เรื่อง ขอขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และการงดเบี้ยปรับ/เงินเพิ่มตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 [ 28 ส.ค. 2563 ]71
 
หน้า 1|2|3