องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแบง อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ : www.nasabang.go.th
 
 
 


โครงการ "รณรงค์ควบคุม ป้องกันโรคไข้เลือด และพัฒนาสิ่งแวดล้อม ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ในชุมชน" ร่วมกับ โรงเรียน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาสะแบง ส่วนราชการ และประชาชน


องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแบง นำโดยนายประยูญ มงคลนำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแบง จัดโครงการ "รณรงค์ควบคุม ป้องกันโรคไข้เลือด และพัฒนาสิ่งแวดล้อม ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ในชุมชน" ร่วมกับ โรงเรียน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาสะแบง ส่วนราชการ และประชาชน ในพื้นที่ตำบลนาสะแบง โดย นายวิทยา มุลน้อยสุ นายอำเภอศรีวิไลให้เกียรติเป็นประธานในครั้งนี้