องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแบง อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ : www.nasabang.go.th
 
 
 


โครงการ วิ่งให้สุด มาหยุดที่เส้นชัย ถวายองค์ราชัน


องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแบงจัดโครงการวิ่งเฉลิมพระเกียรติ "วิ่งให้สุด มาหยุดที่เส้นชัย" ถวายองค์ราชัน เส้นทางบ้านนาสะแบงทุ่งหมู่ที่ 2 - บ้านใหม่ชมภู หมู่ที่ 9 โดยได้รับเกียรติจากนายวิทยา มุลน้อยสุ นายอำเภอศรีวิไล เป็นประธานเปิดงาน และองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแบงขอขอบคุณหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน หัวหน้าส่วนราชการ นักเรียน และประชาชนที่เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้