องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแบง อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ : www.nasabang.go.th
 
 
 


อบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง"


องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแบง จัดโครงการ "อบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง" เพื่อให้ความรู้ในการป้องกันการติดเชื้อเบื้องต้น ให้กับชาวตำบลนาสะแบง โดยได้รับเกียรติจาก นายวิทยา มุลน้อยสุ นายอำเภอศรีวิไล เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแบง