องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแบง อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ : www.nasabang.go.th
 
 
 


ศึกษาดูงานเรื่องการจัดการขยะ ในโครงการการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่3โดย งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.นาสะแบง ณ บ้านดงสว่าง อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ