องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแบง อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ : www.nasabang.go.th
 
 
 


ประชาสัมพันธ์ ประกาศรับสมัครการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแบงและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแบง