องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแบง อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ : www.nasabang.go.th
 
 
คู่มือสำหรับประชาชน
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การขอรับสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ [ 10 มิ.ย. 2562 ]105
2 การโฆษณา [ 10 มิ.ย. 2562 ]104
3 การจดทะเบียนพาณิชย์กรณีเปลี่ยนแปลงรายการ [ 10 มิ.ย. 2562 ]100
4 การยกเลิกทะเบียนพาณิชย์ [ 10 มิ.ย. 2562 ]104
5 ชำระภาษีบำรุงท้องที่ [ 10 มิ.ย. 2562 ]100
6 การชำระภาษีป้าย [ 10 มิ.ย. 2562 ]103
7 การชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน [ 10 มิ.ย. 2562 ]98
8 การลงทะเบียนขอรับเบี้ยผู้พิการ [ 10 มิ.ย. 2562 ]103
9 การลงทะเบียนขอรับเบี้ยผู้สูงอายุ [ 10 มิ.ย. 2562 ]106
10 การลงทะเบียนขอรับเบี้ยผู้สูงอายุ [ 10 มิ.ย. 2562 ]98