องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแบง อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ : www.nasabang.go.th
 
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแบง [ 1 มิ.ย. 2563 ]67
2 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร [ 20 มิ.ย. 2562 ]70
3 การจัดการความเสี่ยงการทุจริต [ 20 มิ.ย. 2562 ]70
4 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ [ 10 มิ.ย. 2562 ]68
5 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วม [ 10 มิ.ย. 2562 ]74
6 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 10 มิ.ย. 2562 ]69
7 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ [ 10 มิ.ย. 2562 ]74
8 มาตรการการป้องกันการรับสินบน [ 10 มิ.ย. 2562 ]68
9 มาตรการการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม [ 10 มิ.ย. 2562 ]71
10 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุจพินิจ [ 10 มิ.ย. 2562 ]66
 
หน้า 1|2