องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแบง อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ : www.nasabang.go.th
 
 
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานงบแสดงฐานะการเงิน งบประจำปีงบประมาณ 2563 [ 2 มี.ค. 2564 ]56
2 รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2563 [ 2 มี.ค. 2564 ]57
3 รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2562 [ 6 ม.ค. 2563 ]57
4 รายงานแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 21 ต.ค. 2562 ]56
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแบง แจ้งผลการดำเนินงานตามงบประมาณแสดงฐานะทางการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 21 ต.ค. 2562 ]56