องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแบง อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ : www.nasabang.go.th
 
 
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าร่วมประชุมเรื่องธนาคารขยะ ของ อบต.นาสะแบง เพื่อต้อนรับคณะศึกษาดูงาน [ 2 มี.ค. 2564 ]58
2 ประชุมสภาสมัยสามัญประจำปี สมัยที่ 2/2563 [ 1 มิ.ย. 2563 ]62
3 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าร่วมประชุมประชาคม [ 1 มิ.ย. 2563 ]59