องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแบง อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ: www.nasabang.go.th

 
 
รายงานการคลัง
ข้อมูลทั้งหมด 20 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานงบการเงินประจำเดือน มกราคม 2567 [ 8 ก.พ. 2567 ]18
2 รายงานงบการเงินประจำเดือน ธันวาคม 2566 [ 5 ก.พ. 2567 ]26
3 รายงานงบการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน 2566 [ 5 ก.พ. 2567 ]22
4 งบแสดงฐานะทางการเงิน และงบประกอบอื่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 5 ก.พ. 2567 ]53
5 รายงานงบทดลองไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 5 ก.พ. 2567 ]19
6 ประกาศงบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 29 พ.ย. 2566 ]21
7 รายงานงบการเงินประจำเดือน ตุลาคม 2566 [ 29 พ.ย. 2566 ]21
8 งบแสดงฐานะทางการเงิน และงบประกอบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 23 ม.ค. 2566 ]91
9 งบแสดงฐานะทางการเงิน และงบประกอบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 11 เม.ย. 2565 ]176
10 งบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 [ 11 มิ.ย. 2564 ]269
11 รายงานการเงินและงบประกอบอื่นๆ ประจำเดือนตุลาคม 2563 [ 11 มิ.ย. 2564 ]280
12 รายงานการเงินและงบประกอบอื่นๆ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 [ 11 มิ.ย. 2564 ]275
13 รายงานการเงินและงบประกอบอื่นๆ ประจำเดือนธันวาคม 2563 [ 11 มิ.ย. 2564 ]304
14 รายงานการเงินและงบประกอบอื่นๆ ประจำเดือนมกราคม 2564 [ 11 มิ.ย. 2564 ]277
15 รายงานการเงินและงบประกอบอื่นๆ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 [ 11 มิ.ย. 2564 ]268
16 รายงานการเงินและงบประกอบอื่นๆ ประจำเดือนมีนาคม 2564 [ 11 มิ.ย. 2564 ]262
17 รายงานการเงินและงบประกอบอื่นๆ ประจำเดือนเมษายน 2564 [ 11 มิ.ย. 2564 ]272
18 รายงานการเงินและงบประกอบอื่นๆ ประจำเดือนพฤษภาคม 2564 [ 11 มิ.ย. 2564 ]278
19 รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 ไตรมาส ที่ 1 [ 11 มิ.ย. 2564 ]267
20 รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 ไตรมาส ที่ 2 [ 11 มิ.ย. 2564 ]300