องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแบง อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ: www.nasabang.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 42 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ [ 21 ก.ย. 2565 ]9
2 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างแทนตำแหน่งว่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ [ 6 ก.ย. 2565 ]21
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแบง เรื่อง ขายพัสดุ ครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยการเจรจาตกลงราคา [ 12 ก.ค. 2565 ]39
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแบง เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปีภาษี พ.ศ.2565 [ 24 มิ.ย. 2565 ]42
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแบง เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราขบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ ประจำปีภาษี พ.ศ. ๒๕๖๕ [ 2 พ.ค. 2565 ]71
6 ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 1 มี.ค. 2565 ]110
7 องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแบง ดำเนินกิจกรรมโครงการรักษาความสะอาดตามถนนสายหลัก-สายรอง ในชุมชน โดยเก็บขยะตามไหล่ทาง ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 [ 23 ก.พ. 2565 ]104
8 คำสั่งรักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด [ 22 ก.พ. 2565 ]54
9 นโยบายการตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ2565 อบต.นาสะแบง [ 21 ก.พ. 2565 ]95
10 คำสั่งรักษาราชการแทนปลัด [ 31 ม.ค. 2565 ]54
11 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแบง เรื่อง ปิดตลาดนัดในเขตพื้นที่ตำบลนาสะแบงเป็นการชั่วคราว [ 2 ธ.ค. 2564 ]160
12 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแบง อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแบง [ 7 ต.ค. 2564 ]169
13 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแบง อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแบง [ 7 ต.ค. 2564 ]175
14 แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 6 ต.ค. 2564 ]161
15 ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 1 เม.ย. 2564 ]191
16 รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาส ที่ 1 และ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 2 มี.ค. 2564 ]187
17 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแบง เรื่อง ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง เพื่อใช้สำหรับคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ [ 22 ม.ค. 2564 ]197
18 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแบง เรื่อง แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 5 ต.ค. 2563 ]188
19 ป้ายโฆษณา หรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ หรือไม่ชอบด้วยกฏหมาย [ 2 ต.ค. 2563 ]58
20 จดหมายข่าวภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 [ 1 ต.ค. 2563 ]188
 
หน้า 1|2|3