องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแบง อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ: www.nasabang.go.th

 
 
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 7 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ตามมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแบง [ 12 ต.ค. 2566 ]24
2 แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น บก.ถ.๓๓-๐๐๐๓ สายหนองเป็ดก่า [ 1 มิ.ย. 2566 ]38
3 แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 4 ต.ค. 2565 ]85
4 แผนจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนศรีวิไล-นาแสง เชื่อมถนนบ้านหนองบัวงาม รหัสทางหลวงท้องถิ่น บก.ถ.33-0005 [ 2 ก.ย. 2564 ]164
5 แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564 [ 1 มี.ค. 2564 ]256
6 แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปงบประมาณ 2563 [ 1 ต.ค. 2562 ]257
7 แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561 [ 27 ก.ย. 2560 ]271