องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแบง อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ: www.nasabang.go.th

 
 
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 8 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเครื่องตัดหญ้า [ 4 ก.ค. 2567 ]4
2 แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ตามมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแบง [ 12 ต.ค. 2566 ]37
3 แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น บก.ถ.๓๓-๐๐๐๓ สายหนองเป็ดก่า [ 1 มิ.ย. 2566 ]49
4 แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 4 ต.ค. 2565 ]99
5 แผนจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนศรีวิไล-นาแสง เชื่อมถนนบ้านหนองบัวงาม รหัสทางหลวงท้องถิ่น บก.ถ.33-0005 [ 2 ก.ย. 2564 ]177
6 แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564 [ 1 มี.ค. 2564 ]269
7 แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปงบประมาณ 2563 [ 1 ต.ค. 2562 ]269
8 แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561 [ 27 ก.ย. 2560 ]285