องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแบง อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ: www.nasabang.go.th

 
 
งานจัดเก็บรายได้
ข้อมูลทั้งหมด 25 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแบง เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราขบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ ประจำปีภาษี พ.ศ. ๒๕๖๕ [ 28 เม.ย. 2565 ]24
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแบง เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภดส.1) ประจำปี ๒๕๖๕ ลำดับที่ 1-3000 [ 4 ม.ค. 2565 ]78
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแบง เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภดส.1) ประจำปี 2565 ลำดับที่ 3001-4511 [ 4 ม.ค. 2565 ]77
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแบง เรื่องแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภดส.3) ประจำปี 2565 [ 8 พ.ย. 2564 ]76
5 แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภดส.3) ประจำปี 2565 [ 8 พ.ย. 2564 ]73
6 แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 6 ต.ค. 2564 ]100
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแบง เรื่อง การแจ้งการประเมินภาธิโดยส่งแบบประเมินภาษีให้แก่ผู้เสียภาษี (ภ.ด.ส.๗) [ 1 ก.พ. 2564 ]128
8 ภดส.7 ปี64 ส่วนที่ 1 [ 1 ก.พ. 2564 ]132
9 ภดส.7 ปี64 ส่วนที่ 2 [ 1 ก.พ. 2564 ]137
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแบง เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราที่จัดเก็บ และรายละเอียดอื่นที่จำเป็นใน การจัดเก็บภาษี ประจำปี ๒๕๖๔ [ 4 ม.ค. 2564 ]137
11 ภดส.1 ปี64 ส่วนที่ 1 [ 4 ม.ค. 2564 ]133
12 ภดส.1 ปี64 ส่วนที่ 2 [ 4 ม.ค. 2564 ]135
13 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแบง เรื่อง การแจ้งการประเมินภาธิโดยส่งแบบประเมินภาษีให้แก่ผู้เสียภาษี (ภ.ด.ส.๗) [ 30 พ.ย. 2563 ]126
14 ภดส.7 ปี64 ส่วนที่ 3 [ 30 พ.ย. 2563 ]123
15 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแบง เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภดส.๓) [ 25 พ.ย. 2563 ]131
16 ภดส.7 ปี63ส่วนที่1 [ 10 ส.ค. 2563 ]120
17 ภดส.7 ปี63ส่วนที่2 [ 10 ส.ค. 2563 ]123
18 ภดส.7 ปี63 ส่วนที่ 3 [ 10 ส.ค. 2563 ]122
19 ภดส.1 ปี63 ส่วนที่1 [ 6 พ.ค. 2563 ]120
20 ภดส.1 ปี63 ส่วนที่ 2 [ 6 พ.ค. 2563 ]120
 
หน้า 1|2