องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแบง อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ: www.nasabang.go.th

 
 
งานจัดเก็บรายได้
ข้อมูลทั้งหมด 26 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแบง เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปีภาษี พ.ศ.2565 [ 24 มิ.ย. 2565 ]25
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแบง เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราขบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ ประจำปีภาษี พ.ศ. ๒๕๖๕ [ 28 เม.ย. 2565 ]49
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแบง เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภดส.1) ประจำปี ๒๕๖๕ ลำดับที่ 1-3000 [ 4 ม.ค. 2565 ]101
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแบง เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภดส.1) ประจำปี 2565 ลำดับที่ 3001-4511 [ 4 ม.ค. 2565 ]100
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแบง เรื่องแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภดส.3) ประจำปี 2565 [ 8 พ.ย. 2564 ]100
6 แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภดส.3) ประจำปี 2565 [ 8 พ.ย. 2564 ]98
7 แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 6 ต.ค. 2564 ]123
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแบง เรื่อง การแจ้งการประเมินภาธิโดยส่งแบบประเมินภาษีให้แก่ผู้เสียภาษี (ภ.ด.ส.๗) [ 1 ก.พ. 2564 ]153
9 ภดส.7 ปี64 ส่วนที่ 1 [ 1 ก.พ. 2564 ]157
10 ภดส.7 ปี64 ส่วนที่ 2 [ 1 ก.พ. 2564 ]166
11 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแบง เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราที่จัดเก็บ และรายละเอียดอื่นที่จำเป็นใน การจัดเก็บภาษี ประจำปี ๒๕๖๔ [ 4 ม.ค. 2564 ]163
12 ภดส.1 ปี64 ส่วนที่ 1 [ 4 ม.ค. 2564 ]163
13 ภดส.1 ปี64 ส่วนที่ 2 [ 4 ม.ค. 2564 ]162
14 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแบง เรื่อง การแจ้งการประเมินภาธิโดยส่งแบบประเมินภาษีให้แก่ผู้เสียภาษี (ภ.ด.ส.๗) [ 30 พ.ย. 2563 ]151
15 ภดส.7 ปี64 ส่วนที่ 3 [ 30 พ.ย. 2563 ]150
16 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแบง เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภดส.๓) [ 25 พ.ย. 2563 ]162
17 ภดส.7 ปี63ส่วนที่1 [ 10 ส.ค. 2563 ]147
18 ภดส.7 ปี63ส่วนที่2 [ 10 ส.ค. 2563 ]147
19 ภดส.7 ปี63 ส่วนที่ 3 [ 10 ส.ค. 2563 ]146
20 ภดส.1 ปี63 ส่วนที่1 [ 6 พ.ค. 2563 ]142
 
หน้า 1|2