องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแบง อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ: www.nasabang.go.th

 
 
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง


แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปงบประมาณ 2563

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปงบประมาณ 2563
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 ต.ค. 2562
    ผู้ลงข่าว : อบต.นาสะแบง