องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแบง อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ: www.nasabang.go.th

 
 
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
ข้อมูลทั้งหมด 5 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 [ 1 มิ.ย. 2563 ]208
2 คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ [ 1 มิ.ย. 2563 ]203
3 ขั้นตอนการชำระภาษี [ 1 มิ.ย. 2563 ]193
4 คู่มือปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 [ 1 มิ.ย. 2563 ]202
5 คู่มือการปฏิบัติงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 1 มิ.ย. 2563 ]221