องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแบง อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ: www.nasabang.go.th

 
 
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
ข้อมูลทั้งหมด 6 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องเรียน ร้องทุกข์ [ 13 ม.ค. 2565 ]8
2 คู่มือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 [ 1 มิ.ย. 2563 ]231
3 คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ [ 1 มิ.ย. 2563 ]225
4 ขั้นตอนการชำระภาษี [ 1 มิ.ย. 2563 ]214
5 คู่มือปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 [ 1 มิ.ย. 2563 ]223
6 คู่มือการปฏิบัติงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 1 มิ.ย. 2563 ]251