องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแบง อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ: www.nasabang.go.th

 
 
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ข้อมูลทั้งหมด 6 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2564 [ 11 เม.ย. 2565 ]170
2 รายงานงบแสดงฐานะการเงิน งบประจำปีงบประมาณ 2563 [ 2 มี.ค. 2564 ]302
3 รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2563 [ 2 มี.ค. 2564 ]270
4 รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2562 [ 6 ม.ค. 2563 ]312
5 รายงานแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 21 ต.ค. 2562 ]260
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแบง แจ้งผลการดำเนินงานตามงบประมาณแสดงฐานะทางการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 21 ต.ค. 2562 ]255