องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแบง อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ: www.nasabang.go.th

 
 
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 14 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนพัฒนาบุคลากร 2566 [ 4 ม.ค. 2566 ]46
2 หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร [ 4 ม.ค. 2566 ]46
3 หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการ [ 4 ม.ค. 2566 ]50
4 หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร [ 4 ม.ค. 2566 ]45
5 มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย [ 4 ม.ค. 2566 ]48
6 ระเบียบ มท.ว่าด้วยการกำหนดให้เงินประโยชน์ตอบแทนอื่น [ 4 ม.ค. 2566 ]48
7 หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร [ 4 ม.ค. 2566 ]43
8 การบรรจุและการแต่งตั้ง [ 5 ต.ค. 2564 ]161
9 การพัฒนาบุคลากร แผนพัฒนาบุคลากรประจำปี พ.ศ.2565 [ 29 ก.ย. 2564 ]198
10 การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร [ 28 ก.ย. 2564 ]160
11 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแบง [ 24 ก.ย. 2564 ]154
12 การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร [ 15 ก.ค. 2564 ]204
13 การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ [ 6 ม.ค. 2564 ]203
14 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล [ 1 มิ.ย. 2563 ]290