องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแบง อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ: www.nasabang.go.th

 
 
การประเมินผลแผนพัฒนา


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแบง เรื่อง ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2563

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแบง เรื่อง ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2563
 
    วันที่ลงข่าว
: 15 ต.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : อบต.นาสะแบง