องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแบง อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ: www.nasabang.go.th

 
 
คู่มือสำหรับประชาชน


การจดทะเบียนพาณิชย์กรณีเปลี่ยนแปลงรายการ

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

การจดทะเบียนพาณิชย์กรณีเปลี่ยนแปลงรายการ
 
    วันที่ลงข่าว
: 10 มิ.ย. 2562
    ผู้ลงข่าว : อบต.นาสะแบง